war child schoolproject

project war child

Wij hebben op school (Picasso lyceum) een project over ontwikkelingslanden. Wij besloten om daarvoor een inzamelingsactie te houden. Wij willen flessen verzamelen en klein geld collecteren. Ons doel is om minstens 100 euro te behalen.

Naam Bedrag Bericht Datum
Dalayna € 100,38
INgezameld geld
18 mrt 2016

Streefbedrag € 100,00
Ingezameld € 100,38
Doneer aan deze actie

Er zijn nog geen updates voor deze actie.

Anders