VOA voor warchild

Vereniging Officieren der Artillerie

We doneren voor elke deelnemer aan ons gala 1 euro. Er wordt een collectebus neergezet tijdens het gala voor de inzameling van geld.

Er zijn nog geen donaties gedaan aan deze actie.

Streefbedrag € 250,00
Ingezameld € 0,00
Doneer aan deze actie

Er zijn nog geen updates voor deze actie.