Schoollied.nl

Mark van der Made is directeur in het basisonderwijs. Voor verschillende scholen heeft hij een schoollied gemaakt (zie/luister: www.schoollied.nl), dat op allerlei festiviteiten in het jaar ten gehore kan worden gebracht en waarmee de kinderen en leerkrachten een “wij-gevoel” tonen en vertolken.
Hij is ooit begonnen schoolliedjes te schrijven voor zijn eigen scholen, maar nu ook voor andere scholen.
Het idee is niet ontstaan uit winstoogmerk, maar vanuit een gevoel iets te willen betekenen, niet alleen voor kinderen in Nederland, maar ook voor kinderen die toevallig op een minder gelukkige plek zijn geboren.
Van elk gecomponeerd lied wordt 100 euro aan Warchild gedoneerd (reeds 300 euro).

Er zijn nog geen donaties gedaan aan deze actie.

Streefbedrag € 5.000,00
Ingezameld € 0,00
Doneer aan deze actie

Er zijn nog geen updates voor deze actie.