Jobtippers.nl

Mensen een toekomst bieden! Om die reden steunt Jobtippers.nl War Child.

Jobtippers.nl is een vacaturesite waar je vrienden of bekenden tipt en daarmee helpt aan een nieuwe baan. Jobtippers kunnen hiermee geld verdienen, werkgevers vinden hun perfecte werknemer.
Jobtippers.nl doneert aan War Child een bedrag gelijk aan 5% van de beloning die wordt uitgekeerd aan de jobtippers. Daarnaast bieden wij de jobtippers de mogelijkheid om hun gehele beloning of een gedeelte daarvan aan War Child te doneren.

Naam Bedrag Bericht Datum
Jobtippers B.V. € 50,00
29 jan 2015
netict € 10,00
20 feb 2014

Streefbedrag € 3.000,00
Ingezameld € 60,00
Doneer aan deze actie

Er zijn nog geen updates voor deze actie.