IT creation runs for Warchild

Voor ons is het heel normaal om vrij te kunnen rennen, maar voor kinderen in oorlogsgebieden is dat niet zo. Daarom lopen wij van IT creation met een groep van circa 30 personen namens Warchild de Dam tot Damloop op zondag 23 september aanstaande. Met deze loopactie willen wij geld ophalen voor Warchild en vragen wij jullie om ons hierin te steunen en te doneren. Groot of klein, onze dank is groot!

For us it is very normal to be able to run freely, but that is not the case for children in war zones. That is why IT creation runs with a group of 30 people on behalf of Warchild the Dam tot Damloop on Sunday 23 September. By fundraising we want to raise money for Warchild and we ask you to support us by donating. A little bit or more, our thanks is enormous!

Er zijn nog geen donaties gedaan aan deze actie.

Streefbedrag € 5.000,00
Ingezameld € 0,00
Doneer aan deze actie

Er zijn nog geen updates voor deze actie.