Opnieuw kinderen op de vlucht in DR Congo

“Ik wil dat mijn leven vanaf morgen beter is. Ik heb veel meegemaakt. Er is altijd oorlog. Ik wil een normaal leven hebben. Een goede toekomst opbouwen.” - Laurent (12).
29 april 2013

In februari werd door elf landen het vredesakkoord voor Oost-Congo getekend. Laurent merkt daar nog niets van. Integendeel. Het geweld tussen rebellengroepen en het volksleger laait telkens weer op.
Eind vorige week nog raakte het Congolese regeringsleger in de oostelijke provincie Zuid-Kivu slaags met lokale milities. De gevechten duurden zeker twee dagen. Huizen werden in brand gestoken en families sloegen op de vlucht.

Inmiddels lijkt het regeringsleger de controle over het gebied te hebben herwonnen, maar weinig mensen durven terug naar huis te gaan. Jolie (16): “Vluchten voor geweld is hier normaal geworden. Ik accepteer dat niet. Ik wil dat deze oorlog ophoudt. Ik wil studeren”.

War Child helpt kinderen die in aanraking zijn gekomen met geweld, (seksueel) misbruik of als kindsoldaat zijn gebruikt. In creatieve workshops leren zij om te gaan met emoties, hun relaties met andere kinderen en volwassenen en hoe ze hun zelfkennis kunnen vergroten. Zodat ze sterker worden en zelf hun toekomst kunnen bepalen. Ouders en verzorgers worden hier ook bij betrokken, zodat ze beter in staat zijn hun kinderen te ondersteunen.

Het vredesakkoord betekent nog geen vrede voor kinderen in Oost Congo. Daarom is ook jouw hulp hard nodig. Help kinderen zoals Laurent en Jolie.

Doneer nu