Deel uw kennis

Deel de kennis binnen uw bedrijf met War Child!

Denktank
War Child nodigt geïnteresseerde medewerkers graag uit voor een denktank voor het ontwikkelen van nieuwe concepten. Om mee te denken over hoe uw bedrijf een bijdrage kan leveren aan War Child.

Facilitator
Ook is het mogelijk medewerkers in te zetten bij War Child Brainstorms, workshops of meetings, en als externe facilitator op te treden. Zo komt de invulling van het partnership grotendeels tot stand via de medewerkers zelf. Hierdoor wordt het draagvlak maximaal.