War Child in cijfers

Wat War Child doet met het geld dat donateurs, bedrijven, fondsen en overheden schenken, wat onze Friends doneren, daar zijn we heel open over.

Het is namelijk niet ons geld. Het is het geld voor onze hulp aan oorlogskinderen. Daarom is ook ons jaarverslag voor iedereen in te zien. Gewoon online, via www.annualreportwarchild.org.  

Hogere inkomsten. Uitbreiding van de programma’s. Meer oorlogskinderen geholpen. Op het eerste gezicht lijken dit mooie resultaten. Alleen, zo zien we het zelf niet natuurlijk. War Child kent namelijk geen goede jaren. Liever zijn we helemaal niet nodig.

Maar zolang kinderen de dupe zijn van oorlog, blijft War Child met creatieve wapens vechten voor hun welzijn. Om zoveel mogelijk oorlogskinderen weer kind te laten zijn. Zodat ze opgroeien tot evenwichtige volwassenen. Zodat ze later  op een vreedzame wijze conflicten met vrienden of familie kunnen oplossen.

Die aanpak werkt. De unieke programma’s van War Child zijn effectief. In 2013 konden ruim 310,000 kinderen daarover meepraten, zingen, dansen. Samen.

 

 

 

 

 

 

Dat is heel mooi, maar de realiteit gaat door. Honderdduizenden kinderen op de vlucht voor de gevechten in Syrië. Voortdurend geweld in Oost-Congo. Onrust in Zuid-Soedan. Ook in 2013 ervoeren miljoenen kinderen de verschrikkingen van geweld, misbruik, uitbuiting en verbanning.

Daar zitten veel kinderen bij die War Child wel wil, maar nog niet kan bereiken. Kinderen die kans lopen om terug te vallen in het enige dat ze kennen: geweld en agressie. Of geronseld te worden door gewapende groepen. War Child is dus nog lang niet klaar. Ook die kinderen kunnen onze hulp gebruiken. En de hulp van onze vrienden.

Ook zijn we zo transparant mogelijk over waar we werken, wat we daar doen, hoe dat gaat, met wie en wat de resultaten zijn. Hier op deze website, onze nieuwsbrief, Facebook pagina, Twitter.

War Child is in 2014 genomineerd voor de Transparant Prijs van Price Waterhouse Coopers, in de categorie ‘grote fondsenwervende organisaties’. 

Lage kosten, 100% gesponsord

Slim met middelen omgaan. Zoveel mogelijk geld reserveren voor de programma’s in het veld. Dat is het streven van War Child. Immers, voor de prijs van een reclamecampagne kunnen we ook een paar duizend oorlogskinderen helpen. Met het geld voor een printer kunnen weer tien kinderen deelnemen aan onze programma’s.

Daarom hanteerde War Child ook in 2013 een uniek lage kostenbeleid. En is ook vorig jaar samengewerkt met bedrijven die ons sponsorden met diensten en producten. Die reclamecampagne is gesponsord, de printers zijn gedoneerd. Ook in 2013 gold: liefst 100% gesponsord.