Financiën

War Child helpt oorlogskinderen de gevolgen van hun ingrijpende ervaringen te overwinnen, en een stabiel bestaan op te bouwen. Dat is mogelijk dankzij bijdragen van onze Friends: giften van vele donateurs en bedrijven, en subsidies van fondsen en overheden.

Doneren met fiscaal voordeel
De Belastingdienst beschouwt War Child als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geld schenken aan War Child is daarmee niet alleen voor donateurs fiscaal voordelig, maar ook voor War Child zelf. Donaties zijn onder deze regeling aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en War Child hoeft geen schenkingsrecht te betalen. Hierdoor wordt de effectiviteit van de donaties vergroot. Meer over ANBI staat op de website van de Belastingdienst.

Voor bedrijven en fondsen heeft War Child een aparte desk om de mogelijkheden te bespreken. Eenmalig of periodiek doneren als particulier, als Friend van War Child, kan hier.

Lage kostenbeleid
War Child doet er alles aan om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Zo kan zoveel mogelijk geld aan de hulpverlening worden besteed.  Marketing- en communicatiemiddelen, evenementen en kantoorartikelen worden, waar mogelijk, geleverd en betaald door de vele sponsors en bedrijfspartners van War Child. War Child is het enige goede doel in Nederland dat dit op deze schaal doet. Lees meer over ons lage kostenbeleid

CBF-keurmerk
War Child heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dat stelt dat niet meer dan 25% van de baten uit eigen fondsenwerving besteed mag worden aan de kosten voor fondsenwerving. De 25% is een gemiddelde over drie jaar. Die kosten zijn nodig om in werving van nieuwe donateurs en fondsen te investeren, omdat dat veel geld oplevert. Hierdoor kunnen projecten uitgebreid worden. Door ook fondsenwerving voor een groot deel te laten sponsoren, zit War Child met een kostenpercentage eigen fondsenwerving van 18,3% in 2015 onder die richtlijn.

Open financiën
War Child gelooft in een open financiële huishouding. Dat stimuleert de organisatie om scherp op de inkomsten en uitgaven te blijven letten. En komt tegemoet aan de steeds kritischere eisen van publiek en media. Iedere euro moet zo effectief mogelijk worden besteed, en een organisatie wordt geacht zo transparant mogelijk inzicht te geven in het (financiële) beleid en de resultaten van programma’s. Ons jaarverslag en de jaarrekening zijn dan ook voor iedereen gewoon in te zien. Bekijk hier ons jaarverslag uit 2015.

Open Data
War Child gelooft dat het openbaar maken van informatie over projecten bijdraagt aan onze missie om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen en aan ontwikkelingshulp in het algemeen. Daarom publiceert War Child ‘open data’. Met het publiceren van datasets verschaffen we specifieke informatie over het ‘hoe, wat, waar’ van onze projecten. En door het vergelijken en verrijken van deze data met gegevens van anderen kunnen we leren, verbeteren en daarmee ons werk voor oorlogskinderen relevanter maken.
Lees meer over open data

Transparantie: 'Triple-A'
Ons jaarverslag 2014 ontving een 'Triple-A' waardering van de Transparant Prijs. Deze prijs wordt door PwC uitgereikt aan het goede doel dat het beste uitlegt waaraan het geld van donateurs en fondsen wordt besteed, waarom en met welk resultaat. Jaarverslagen worden getoetst op drie onderdelen: maatschappelijk resultaat verantwoording, communicatie, nakomen van wet en regelgeving. We hebben op elk onderdeel de hoogste score behaald.

RSIN
War Child is een Algemeen Nut Beogende Instelling en daarom verplicht het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer te publiceren. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Onze RSIN is: 805309329